Konieczność przeprowadzania systematycznej analizy finansowej wpływa na rozwój przedsiębiorstwa. Wszelkie przypadkowe decyzje wpływają na działalność firmy i na stan jej finansów. Dzięki odpowiedniej kontroli można uniknąć nieprzewidzianych i nietrafionych decyzji, które mogą doprowadzić do problemów finansowych przedsiębiorstwa.

Analiza finansowa – czym jest?

Analizując jakiś problem rozkładamy go na czynniki składowe. Tak samo wygląda sytuacja w przypadku analizy stanu finansowego firmy. Dzięki temu można sprawnie skontrolować poszczególne obszary finansów, co pozwoli wyciągnąć właściwe wnioski na przyszłość. Dzięki takiemu działaniu można sprawdzić nie tylko stan finansów, ale również płynność, rentowność, zadłużenie firmy. Z dobrodziejstwa analizy finansowej najczęściej korzystają przedsiębiorcy oraz przyszli inwestorzy. Pozwala to nie tylko na podejmowanie strategicznych decyzji, ale również ułatwia optymalizację działania w celu zwiększenia jej dochodów. Ponadto informacje zawarte w protokole po przeprowadzonej analizie to cenne źródło informacji dla wszelkich instytucji kredytujących, które dzięki temu są w stanie określić wypłacalność firmy.

Jaki rodzaj analizy?

Rodzaj analizy uzależniony jest głównie od czasu, w jakim poddane zostają kontroli poszczególne działania. Zatem:

1. Analiza wstępna – to kontrola stanu finansowego firmy przed rozpoczęciem działania. Pozwala to na sporządzenie dalszych planów i podjęcie decyzji na przyszłość. To doskonałe źródło informacji dla przyszłych inwestorów.

2. Analiza bieżąca – jak sama nazwa wskazuje, dotyczy kontroli czynności biznesowych, które się już dzieją. Ten rodzaj analizy pozwala wprowadzić zmiany w planie działania, by zoptymalizować prace i zwiększyć efektywność podjętych decyzji.

3. Analiza następcza – ocena sytuacji po podjęciu już decyzji istotnych dla firmy. Jeśli działania okazały się błędne, analiza natychmiast to wykaże. Ważne jest, by w takim przypadku wyciągnąć wnioski na przyszłość i nie popełniać ponownie błędnych decyzji.

Artykuł powstał we współpracy z Analiza Finansowa – eanaliza.pl