Język dla specjalisty

Obecnie niemal każdy z nas zna przynajmniej jeden język obcy. Wymagają tego pracodawcy, lecz z drugiej strony znajomość języków obcych bardzo ułatwia nam podróżowanie i poznawanie tym samym świata. Niemniej jednak zupełnie czym innym jest język mówiony, którego uczymy się na potrzeby własne, a czym innym języki specjalistyczne, na przykład prawniczy czy medyczny. Ich znajomości zwykle mogą pochwalić się jedynie filolodzy oraz osoby, które przez dłuższy czas mieszkały i pracowały poza granicami kraju, w dodatku wykonując dany zawód, na przykład prawnika bądź lekarza. Jedynie osoba z biegłą znajomością języka specjalistycznego, a także kultury danego kraju (często aspekty kulturowe mają duży wpływ na rozumienie danego tekstu) może podjąć się wykonywania tłumaczeń.

Jak pracuje tłumacz przysięgły?

Praca tłumacza przysięgłego polega, jak sama nazwa wskazuje, na wykonywaniu różnego typu tłumaczeń. Mogą mieć one charakter pisemny bądź ustny. Z pomocy tłumacza przysięgłego mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, jak i firmy. Tłumaczenia poświadczonego zazwyczaj wymagają dokumenty rangi urzędowej, choć nie tylko. Wszelka dokumentacja medyczna, ekonomiczna, prawna bądź nawet notarialna powinna zostać przełożona przez tłumacza przysięgłego. Czas potrzebny na dokonanie przekładu konkretnego dokumentu jest zawsze ustalany w sposób indywidualny. Opłata za tłumaczenia również może być ustalana indywidualnie z klientem, choć większość kancelarii tłumaczy przysięgłych posiada cennik, na podstawie którego można wyznaczyć orientacyjną cenę usługi.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Kancelaria tłumacza przysięgłego nie może być prowadzona przez osobę, która jedynie ukończyła studia filologiczne bądź sama uważa, że doskonale zna język obcy, w tym języki specjalistyczne. Zawód tłumacza przysięgłego podlega bowiem odpowiednim regulacjom prawnym. Kandydat na tłumacza przysięgłego musi spełnić podstawowe warunki ustawowe, a także zdać egzamin państwowy. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. W celu otrzymania tytułu tłumacza przysięgłego należy z obu tych części uzyskać wynik pozytywny. Egzamin jest trudny i sprawdza nie tylko zaawansowaną znajomość języka, w tym języków specjalistycznych, ale również umiejętność dokonywania przekładów w profesjonalny sposób. Udając się do tłumacza przysięgłego możemy być więc pewni, że oddajemy swoje dokumenty w najlepsze ręce. Osoba bez odpowiednich kwalifikacji nie może bowiem tytułować się tłumaczem przysięgłym. 

Jeżeli chcesz skorzystać z profesjonalnej usługi tłumaczenia przysięgłego zapraszamy na stronę https://kancelariatlumacza.pl/.