W gąszczu przepisów i praw łatwo jest się pogubić. Często nie wiemy, do kogo się udać w różnych sprawach prawnych lub urzędowych.  Czym zajmuje się prawnik, a czym adwokat? I kiedy udać się do notariusza?

Prawnik a adwokat – czym się różnią?

Dla wielu osób może nie być do końca jasne, że istnieją spore różnice pomiędzy adwokatem a prawnikiem. Stereotypy mogą mówić nam, że adwokat to osoba, która broni w sądzie oskarżonego, natomiast prawnik jest w procesie stroną wnoszącą pozew – nie jest to jednak do końca prawda. Dokładniej, co robi prawnik dowiesz się z artykułu na Konstytucje.pl. Warto natomiast zaznaczyć, że zarówno prawnik, jak i adwokat muszą skończyć studia prawnicze, jednak adwokat ma dodatkowo obowiązek ukończenia jeszcze 3 – letniej aplikacji adwokackiej. Każdy adwokat jest więc prawnikiem, jednak nie każdy prawnik może pełnić obowiązki adwokackie. Prawnik ma więc troszkę niższe kwalifikacje, niż adwokat. Należy jednak mieć świadomość, że prawnik może zrobić aplikację radcowską lub innego rodzaju specjalizację, która poszerzy jego kompetencje.

Co może robić adwokat, a co prawnik?

Podstawowe różnice pomiędzy adwokatem a prawnikiem polegają w dużej mierze na tym, że adwokat podczas swojej aplikacji uczy się w praktyce rozwiązywać problemy w tym występować na sali sądowej w charakterze obrońcy, a także sporządzać różnego rodzaju pisma i reprezentować klienta a wiele sposobów. Na adwokacie ciąży także obowiązek wykupienia OC, ponieważ w razie nienależytego zadbania o interesy klienta, ten może dochodzić odszkodowania zarówno od adwokata, jak i ubezpieczyciela. Prawnicy natomiast nie mają tego obowiązku. Głównym zadaniem prawnika jest świadczenie porad prawnych oraz przygotowywanie dokumentów, jednak prawnik nie odpowiada dyscyplinarnie za klienta oraz poza pewnymi wyjątkami, nie może reprezentować go w sądzie.

Oprócz prawników i adwokatów są jeszcze mediatorzy – to również osoby działające w majestacie prawa, a ich celem jest nakłonienie zwaśnionych stron do rozmowy i osiągnięcie kompromisu.

Z czym można pójść do notariusza?

Notariusz, to podobnie jak prawnik osoba, która udziela porad i pomaga porządkować dokumenty, jednak zakres jego działań jest dużo węższy. Notariusz sporządza przede wszystkim akty notarialne, odpisy, odczytuje testament czy też dokonuje wycen i poręczeń. Jego głównym zadaniem jest sporządzanie dokumentów, które są poświadczeniem wszystkich czynności prawnych. Do notariusza udamy się więc, jeśli potrzebujemy udzielić komuś pełnomocnictwa, spisać lub odczytać testament, sporządzić wszystkie dokumenty związane ze sprzedażą lub darowizną nieruchomości lub innych dóbr. Dodatkowo, wizyta u notariusza niezbędna jest, jeśli chcemy założyć spółkę lub fundację.

Notariusz jest więc przede wszystkim osobą, która pomoże spisać najważniejsze dokumenty tak, aby miały one moc prawną i aby można było używać ich jako argument w ewentualnych sprawach w sądzie.