Pojęcie leasingu pojawiło się w Polsce w latach 90 ubiegłego wieku i od tamtego czasu ta forma dzierżawy stale zyskuje na popularności. Mimo to wciąż pojawia się wiele pytań dotyczących czasu trwania umowy, sposobów płatności oraz podmiotów, które mogą starać się o leasing określonego przedmiotu. Przed podjęciem decyzji dotyczącej wnioskowania o ten rodzaj finansowania, warto poznać jego najważniejsze zasady oraz zalety.

Czym jest leasing?

Podstawowe zasady leasingu reguluje ustawa kodeks cywilny, która określa leasing jako formę stosunków cywilnoprawnych pomiędzy dwoma podmiotami: leasingobiorcą (osobą, która korzysta) a leasingodawcą (podmiotem finansującym). Dzięki tego typu umowie leasingobiorca ma prawo do korzystania z danej rzeczy przez ustalony w umowie czas. Do najbardziej popularnych rodzajów leasingu zaliczyć należy leasing takich obiektów jak samochody, ale także nieruchomości.

Na czym polega leasing samochodu? Jakie są jego zasady?

Na podstawie umowy leasingu pomiędzy podmiotem finansującym a korzystającym, leasingodawca oddaje pojazd w użytkowanie leasingobiorcy za określoną (z reguły) comiesięczną opłatę. Auto będące przedmiotem leasingu nie staje się własnością korzystającego, w tym przypadku zostaje mu ono udostępnione na określony czas do użytkowania. Umowa leasingu trwa z reguły okres jednego roku, jednak w jej treści strony mogą uzgodnić możliwość, iż po zakończeniu umowy strona korzystająca wykupi przedmiot umowy na własność, nierzadko na bardziej preferencyjnych warunkach.

Leasing a umowa abonamentu i płatności ratalnej

Ten rodzaj umowy różni się tym od sprzedaży przedmiotu na raty, że korzystający nie wchodzi w prawo własności danej rzeczy, uzyskuje jedynie prawo do korzystania z niej przez określony czas na podstawie zasad określonych ściśle w umowie leasingu. W odróżnieniu od umowy abonamentu leasingobiorca zyskuje możliwość wykupienia danego przedmiotu po upływie określonego terminu za z góry ustaloną cenę. Jednymi z aut, które stają się coraz częściej przedmiotem umowy leasingu są auta MINI Countryman. Doceniane nie tylko ze względu na mocny silnik oraz przestronne wnętrze, ale także z uwagi na niewielką comiesięczną ratę. Dzięki niewielkiej wysokości wpłaty własnej (wynoszącej 10 tys. złotych) przy zawarciu umowy leasingu na okres 60 miesięcy, leasingobiorca uzyskuje możliwość wykupu auta na własność za niewielką, w stosunku do początkowej ceny kwotę. Co ważne, wybór okresu trwania umowy, wysokości comiesięcznych wpłat oraz wielkości wpłaty początkowej można indywidualnie dopasować do własnych preferencji i możliwości finansowych.

 Najważniejsze zalety leasingu

Leasing stanowi idealną formę finansowania samochodu zarówno w przypadku przedsiębiorców jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Z uwagi na uproszczenie procesu podpisywania umowy, stosunkowo prostych warunków formalnych do spełnienia ta forma dzierżawy pojazdów zyskuje na coraz większej popularności.

Nie wymaga angażowania własnego kapitału, dzięki czemu daje możliwość zoptymalizowania podatków, a w przypadku osób prywatnych jest doskonałą alternatywą dla zaciągania kredytu na zakup wymarzonego samochodu. Warto też wiedzieć, że niektóre rodzaje leasingu nie wpływają negatywnie na zdolność kredytową w przyszłości, a co najważniejsze leasingobiorca bardzo często zyskuje możliwość wykupu pojazdu po preferencyjnych stawkach po zakończeniu okresu trwania umowy.

Dlatego też auta typu MINI, w szczególności w wariantach crossover, po zakończeniu umowy leasingu można wykupić po preferencyjnych stawkach, co często byłoby niemożliwe w przypadku zakupu pojazdu na raty lub za gotówkę. Leasingobiorcy aut typu MINI mają do wyboru także auta hybrydowe, które sprawiają, że pobór paliwa przez nie jest minimalny, a jednocześnie emitują mniejszą ilość spalin do środowiska.

Wybierając leasing warto zdecydować, czy ma mieć on charakter konsumencki, czy być przeznaczony do rozbudowy floty pojazdów i przeznaczony na cele firmowe. Warto dołożyć należytej staranności podczas wyszukiwania odpowiedniej firmy leasingowej, która pomoże skompletować niezbędne dokumenty oraz uprości całą procedurę związaną z ubieganiem się o ten rodzaj finansowania.