BHP, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy to zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy. Jednocześnie BHP to dziedzina wiedzy, która zajmuje się kształtowanie odpowiednich warunków pracy we wszystkich istniejących zawodach. To, czy w danej firmie przestrzegane są przepisy i zasady BHP sprawdza Państwowa Inspekcja Pracy, natomiast podstawowe wymagania z zakresu prawa pracy oraz dotyczące BHP są zapisane w Kodeksie pracy. Każdy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom odpowiednich warunków pracy, a co za tym idzie – realizacji wymogów służby BHP.

Kto jest odpowiedzialny za obsługę BHP w firmie?

Jak już wspomnieliśmy we wstępie, za zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy odpowiedzialny jest pracodawca. W praktyce najczęściej jest tak, że przedsiębiorcy wyznaczają do wykonywania zadań dotyczących ochrony przeciwpożarowej i służby BHP jednego z pracowników, który posiada odpowiednie uprawnienia, lub wykorzystują specjalistów spoza zakładu pracy. Ta druga opcja ma wiele zalet, dlatego poświęcimy jej uwagę.

Na rynku funkcjonuje sporo firm świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przykładem jest obsługa BHP oferowana przez gdbhp.pl. Zakres zadań tego rodzaju specjalistów jest bardzo szeroki i można dostosować go do specyfiki konkretnego zakładu pracy. Ponadto obsługa BHP realizowana przez zewnętrzną firmę może przyjąć formę stałego nadzoru lub jednorazowych zleceń.

Co zapewnia obsługa BHP dla firm?

Pojęcie „obsługa BHP” jest bardzo szerokie i obejmuje praktycznie wszystkie usługi związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Podstawowa usługa, z której korzysta największa ilość firm to przeprowadzanie szkoleń BHP. Coraz częściej zakłady pracy zlecają firmom zewnętrznym czynności związane z prowadzeniem dokumentacji, oceną ryzyka zawodowego, czy przygotowania stanowisk pracy i procedur. Wśród innych popularnych usług BHP można wymienić:

– przeprowadzanie kontroli i audytów wewnętrznych stanu BHP,

– prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy,

– reprezentowanie klienta w przypadku kontroli organów nadzoru nad warunkami pracy,

– doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Jak wybrać obsługę BHP dla swojej firmy?

Nie da się ukryć, że bardzo często argumentem decydującym o tym, która firma świadcząca usługi z zakresu obsługi BHP zostanie wybrana, jest cena. Nie powinno to być jednak jedyne kryterium, warto zwrócić uwagę także na to, czy specjaliści, którzy pojawią się w zakładzie pracy, mają odpowiednie kwalifikacje. Pod uwagę należy wziąć także to, czy świadczone przez nich usługi są na odpowiednio wysokim poziomie, a także czy ich działania są poparte znajomością systemów jakości ISO. Ważna jest również terminowość i rzetelność świadczonych usług.