Jakiś czas temu bardzo dużą popularnością cieszyły się kredyty udzielane we frankach szwajcarskich. Atrakcyjne koszty tych kredytów przyciągnęły do banków wielu klientów, którzy nie zdawali sobie sprawy z tego, że skorzystanie z tej okazji będzie początkiem wielu problemów. Dziś już wiadomo, że zapisy znajdujące się w umowach kredytowych podpisywanych przez „frankowiczów” były nielegalne, a oni sami mają szansę dochodzić swoich praw przed sądem.

Gdzie szukać pomocy mając kredyt we frankach?

Osoby, które wciąż mają kredyt we frankach szwajcarskich, mogą występować z żądaniem zwrotu nienależnie pobranych im środków pieniężnych przez banki. Możliwe jest też unieważnienie umowy kredytowej z bankiem, co skutkuje zredukowaniem zadłużenia względem banku. Jednak wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że prowadzenie sporu z bankiem samodzielnie, to jak walka z wiatrakami i zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest znalezienie odpowiedniej pomocy.

Warto wiedzieć, że frankowicze mogą dochodzić swoich praw z pomocą doświadczonych kancelarii (fretuslegis.pl), co znacznie zwiększa ich szansę na wygraną. Wiele kancelarii prawniczych ma już doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw i wie, jakie argumenty zastosować i jakie dowody wykorzystać, aby wygrać sprawę. Pomoc fachowca to również szybszy przebieg całego postępowania oraz spokój ducha, gdyż mamy kogoś, kto poprowadzi nas i zadba, by nie doszło do żadnych zaniedbań w trakcie procesu z naszej strony.

Czym jest TSUE?

TSUE to w skrócie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z siedzibą w Luksembergu. Jest to najstarsza instytucja główna Wspólnot europejskich, a jej orzeczenia mają znaczenie wykraczające poza konkretne postępowania. Niezwykle istotny jest fakt, iż państwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek podporządkować się orzeczeniom wydawanym przez Trybunał Sprawiedliwości UE.

Co zmienił wyrok TSUE z kwietnia 2021 w sprawie frankowiczów?

Po wielu bataliach sądowych, które miały miejsce w Polsce, a które dotyczyły sytuacji osób, mających kredyty we frankach Szwajcarskich, Sąd Okręgowy w Gdańsku wystosował zapytania w tzw. sprawie kredytu frankowego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W dniu 29 kwietnia 2021r. nadeszła odpowiedź, która sprawiła, że wszystkim oszukanym kredytobiorcom spadł kamień z serca, a jednocześnie otworzyły się nowe możliwości w dochodzeniu swoich praw przed sądem.

Zacznijmy od tego, że Trybunał Sprawiedliwości UE nie pozwolił na utrzymanie w mocy umów, które zostały „uzdrowione” poprzez aneks. Wyjątek stanowi sytuacja, w której konsument, wiedząc, że zmieniane aneksem postanowienie jest niedozwolone, dobrowolnie zgodził się na jego zmianę i zrezygnował z możliwości przywrócenia umowy do stanu sprzed aneksu. Takie sytuacje miały jednak miejsce niezwykle rzadko.

W swojej odpowiedzi TSUE ustosunkowało się do 5 postawionych pytań przez sąd z Gdańska. Osoby, których ta sprawa bezpośrednio dotyczy, powinny w związku z tym jak najszybciej zasięgnąć rady prawników i ustalić dalsze kroki w walce o swoje prawa.