Zarządzanie firmą, szczególnie taką, która koncentruje się na produkcji lub dystrybucji, przypomina poniekąd żonglowanie. Funkcjonalności takie jak planowanie produkcji, zaopatrzenie, zarządzanie zapasami, realizacja zamówień i wysyłka – to piłeczki, którymi żongluje artysta i których nie można upuścić. Aby utrzymać i dostosować każdy z tych złożonych procesów całej organizacji, potrzebne jest kompleksowe narzędzie do planowania i śledzenia. W tym najlepiej sprawdzi się system ERP.

Czym jest ERP?

W czasach przed ERP firmy polegały na ręcznych procesach, aby zsynchronizować powiązane działy. Biorąc pod uwagę stopień, w jakim używa się dziś systemów automatycznych, nawet w życiu osobistym, wyobrażenie sobie ręcznych notatek i zamówień przesyłanych z jednej fizycznej skrzynki do drugiej, przedzierających się przez magazyn w celu ułatwienia realizacji, jest prawdziwym ćwiczeniem umysłowym.

ERP zmienił sposób prowadzenia działalności w wielu branżach. Bez możliwości śledzenia materiałów, zamówień, klientów, fakturowania i wysyłki w jednym systemie, wielu dzisiejszych potężnych przedsiębiorców po prostu nie byłoby w stanie funkcjonować. Pod linkiem znajdziesz liczne korzyści i zastosowania, jakie ma system ERP oraz jak może on ułatwić zarządzanie firmą.

Jeżeli chodzi o zarządzanie danymi, automatyzacja jest niezbędna. Im mniej możliwości popełnienia błędu ludzkiego, tym lepiej. Kiedy informacje przepływają z jednego działu do drugiego w rzeczywistym środowisku, wszyscy odnoszą korzyści. Zwiększona wydajność obniża koszty ogólne, skraca czas realizacji, zmniejsza liczbę błędów i tworzy poziom wewnętrznej przejrzystości, który wzmacnia pozycję całej organizacji.

Początkowo wdrożenie ERP ograniczało się do dużych organizacji. Szkielet oprogramowania był statyczny i obejmował najbardziej potrzebne bazy, ale wymagał szerokich dostosowań, aby był naprawdę korzystny. Jednak, nawet przy wysoce zindywidualizowanym dostosowaniu, nie było niczym niezwykłym. Proces wdrożenia był ogromnym przedsięwzięciem, czas i pieniądze potrzebne do ułatwienia wdrożenia sprawiły, że pakiety ERP były całkowicie niepraktyczne dla małych i średnich firm. Obecnie to się zmienia, a nowe sposoby wdrażania ERP otworzyły okna umożliwiając firmom każdej wielkości czerpanie korzyści z zarządzania zasobami na najwyższym poziomie.

Jak system ERP może przekształcić Twoją firmę

Kiedy firma znajduje się w trybie wzrostu, nawet niewielka poprawa wydajności może mieć ogromne znaczenie. Jest to szczególnie ważne w przypadku małych i średnich firm. Impuls generowany przez zwiększoną wydajność może popchnąć firmę na prowadzenie, podczas gdy konkurencja utknie w martwym punkcie.

W jaki sposób system ERP może zmienić wydajność? Poniżej znajdują się kluczowe zalety włączenia rozwiązania ERP do procesu biznesowego.

Raporty niestandardowe

Możliwość tworzenia niestandardowych raportów, zgodnie z harmonogramem lub w locie, jest potężna. Duże korporacje polegają na raportowaniu do śledzenia wskaźników KPI w całej organizacji. Jeśli jeden dział lub funkcja pozostaje w tyle, dowody pokażą się w liczbach.

Jednak nie można tworzyć przydatnych raportów bez systemu przechowywania i kompilacji wszystkich tych informacji. Na przykład nie ma sposobu, aby dowiedzieć się, ile czasu zajmuje materiałom przejście przez proces produkcyjny od początku do końca, jeśli nie śledzi się wszystkiego, od przyjęcia zapasów, przez produkcję, po wysyłkę i dostawę.

Rozwiązanie ERP zapewnia jedno środowisko do gromadzenia i przechowywania danych, umożliwiając generowanie raportów, które jasno pokazują, w których działach pojawia się efektywność, a gdzie potrzeba ulepszeń.

Praca z systemem ERP ODL

Redukcja kosztów

Skuteczne wdrożenie ERP prawie zawsze obniży koszty administracyjne. Gdy pracownicy mają mniej ręcznych procesów, które ich obciążają, będą mogli swobodnie podejmować się bardziej innowacyjnych, dochodowych projektów. Praca przebiega łatwiej. Czas realizacji skraca się, a zdolności produkcyjne rosną.

Dla firm z wymaganiami magazynowymi rozwiązania ERP stwarzają możliwość innego rodzaju oszczędności w postaci zarządzania zapasami. System ERP może pomóc w prognozowaniu zapotrzebowania na określone materiały, zmniejszaniu nadwyżek zapasów i śledzeniu dostaw w czasie rzeczywistym. Gdy zarządzanie łańcuchem dostaw przebiega płynnie, zyskuje na tym cała organizacja.

Optymalizacja pracy

Błąd ludzki jest nieunikniony. Jest to również jedna z największych luk w wydajności w większości organizacji. Im częściej proces biznesowy polega na ręcznym wprowadzaniu danych, tym większe ryzyko potencjalnego opóźnienia i problemów.

Automatyzacja przepływu danych znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo, że błąd ludzki doprowadzi do utraty zamówień, wpadek w zapasach lub nieporozumień. Kiedy firma działa jak dobrze naoliwiona maszyna, klienci otrzymują niezmiennie niezawodne doświadczenie, a satysfakcja pracowników wzrasta. Pozytywne skutki obu są wykładniczymi czynnikami wzrostu.

Produkcja skalowalna

Erp wnosi przełomowy poziom skalowalności do procesów biznesowych. Jeśli firma opiera się na ręcznych procesach realizacji zamówień, co zrobią pracownicy, jeśli nastąpi gwałtowny wzrost? Jak poradzą sobie z dwukrotnie większą głośnością, do której są przyzwyczajeni? Jakie jest prawdopodobieństwo, że ważne zadania wypadną przez szczeliny, gdy zespół będzie walczył o pokrycie wszystkich baz?

Podczas gdy znaczny wzrost wolumenu powoduje rosnące problemy dla każdej firmy, ERP może znacznie zmniejszyć ten wpływ. Sama automatyzacja znacznie odciąży pracowników, gwarantując jednocześnie solidną wydajność pracy. To uwalnia najcenniejszy zasób – ludzi – do zajmowania się wszystkim innym. Zalety włączenia rozwiązania ERP są znaczne. Co więcej, rozwiązania chmurowe sprawiają, że wykorzystanie tej mocy jest dla firm każdej wielkości bardziej praktyczne niż kiedykolwiek.