Prowadzenie firmy wymaga znajomości przepisów prawnych obowiązujących w danej branży. Jedną z kwestii, w których jest to konieczne jest posługiwanie się kasą fiskalną. Przed rozpoczęciem działalności należy dokładnie zorientować się, czy w tym konkretnym przypadku posiadanie kasy rejestrującej będzie niezbędne. Jednak czym właściwie są kasy fiskalne? Jakie są ich rodzaje, i kto ich potrzebuje?

Kasa fiskalna – co to jest?

Mianem kasy fiskalnej określa się urządzenie elektroniczne będące narzędziem do zapisywania osiągniętego obrotu oraz podatku należnego z tytułu sprzedaży wyposażone w tzw. systemy pamięci fiskalnej typu OTP.
Wszystkie kwoty sprzedaży są zapisywane w pamięci urządzenia; dodatkowo obliczone i zapisane zostają kwoty podatków (dochodowego i VAT). Po każdej dobie sprzedażowej kasa wylicza podsumowanie dnia, w którym zostaje ukazany dzienny przychód oraz wartości podatków i przychód netto. Z tego powodu kasa fiskalna Netvet jest narzędziem służącym zarówno przedsiębiorcy (porządkują dane o przychodach i wyliczają kwoty, które należy odprowadzić na poczet podatków), klientom (generują dokument będący podsumowaniem zakupów z wyszczególnieniem kwoty netto oraz podatków) oraz państwowym organom kontrolnym dzięki rejestracji kwoty należnych podatków.

Kto musi posiadać kasę fiskalną?

Według ustawy kasę fiskalną powinien posiadać każdy przedsiębiorca sprzedający towar lub usługę, zwłaszcza jeżeli sprzedaje towary osobom prywatnym lub jest rolnikiem.
Takiego obowiązku nie ma część z tych przedsiębiorców, których roczny obrót nie przekroczył 20 000 zł, chyba że sprzedają oni takie produkty jak alkohol czy papierosy. W ich przypadku posiadanie kasy fiskalnej jest koniecznością. 
Kasy fiskalne obecnie musi posiadać coraz więcej zawodów, w tym fryzjerzy, architekci, lekarze, właściciele sklepów internetowych czy prawnicy.

Rodzaje urządzeń fiskalnych

Wyróżnia się cztery rodzaje kas fiskalnych:

Jednostkowe – wykorzystywane w większości sklepów. Wyróżnia je wysoka wydajność oraz stosunkowo duży rozmiar. Można je łączyć z zewnętrznymi narzędziami, takimi jak komputery, wagi elektroniczne czy czytniki kodów kreskowych.

Przenośne – są niewielkie, wielofunkcyjne i wytrzymałe. Nie wymagają także ciągłego podłączenia do źródeł zasilania dzięki wbudowanemu akumulatorowi. Wykorzystywane przede wszystkim w handlu obnośnym.

Systemowe – stosowane tam, gdzie konieczne jest połączenie ich z innymi kasami oraz komputerami, przede wszystkim w dużych sklepach i hipermarketach.

Komputerowe – łączą w sobie funkcje komputera i drukarki fiskalnej. Wyposażone są w specjalne oprogramowanie i znajdują zastosowanie głównie w marketach.

Według ustawy z 2019 roku konieczne jest posiadanie takiej kasy, która dzięki połączeniu z Internetem ma możliwość wysyłania danych do organów państwowych, czyli tzw. kas online. Codziennie, po wygenerowaniu raportu dobowego, przesyłają one dane do Centralnego Repozytorium Kas. Obecnie taki obowiązek obejmuje tylko niektóre branże, jednak jest on sukcesywnie rozszerzany na kolejne grupy przedsiębiorców. Z tego powodu niezbędne jest śledzenie obowiązujących przepisów i zaopatrzenie się w takie urządzenie, które będzie zarówno dopasowane do potrzeb firmy, jak i do przepisów prawa.