Medycyna holistyczna odnosi się do systemu opieki zdrowotnej, który promuje współpracę między zaangażowanymi osobami i prowadzi do optymalnego osiągnięcia fizycznych, psychicznych, emocjonalnych, społecznych i duchowych aspektów zdrowia.

Perspektywy kariery dla kompleksowej opieki zdrowotnej są dobre. Zarabiają średnio 45-55 tysięcy dolarów rocznie. Opieka holistyczna to rosnąca dziedzina na zielonym rynku.

Niektóre inne terminy związane z  kliniką wellness i medycyny holistycznej to medycyna  alternatywna, która jest szeroko stosowana przez opinię publiczną i wielu pracowników służby zdrowia, medycyna komplementarna, która odnosi się do nieinwazyjnych, niefarmaceutycznych metod konwencjonalnych lekarzy w celu uzupełnienia tradycyjnych metod leczenia takich jak operacja i naturalne gojenie, co odnosi się do stosowania nieinwazyjnych i niefarmakologicznych metod pomagających w wygojeniu pacjenta.

Holistyczny program medyczny to miejsce, w którym uczysz się rozwijać duchowe i osobiste poczucie pomagania innym. Ujawnia w tobie ogromną energię altruistyczną i prowadzi cię do przydatnej kariery w naturalnym uzdrawianiu. Mając to na uwadze, uczelnie oferujące kształcenie na odległość w zintegrowanej medycynie starają się opracować kursy, które są wysoce skoncentrowane i kompleksowe, aby wszystkie akademickie i akademickie warunki do kariery w zdrowiu naturalnym zostały pomyślnie spełnione.

Medycyna alternatywna jest zwykle stosowana do metod medycznych, które nie są uważane za tradycyjne formy leczenia i medycyny. Obejmuje także praktykę ziołolecznictwa, akupunktury i masażu.

Cechy zawodowe i osobiste

Osoby zainteresowane karierą medycyny alternatywnej powinny być współczujące i przygotowane do zapewnienia niezbędnej opieki swoim pacjentom. Ponieważ masażysta zwykle pracuje w klubach zdrowia, szpitalach, instytucjach korporacyjnych lub w dziedzinie edukacji, konieczne jest również studiowanie i studiowanie wiedzy na temat podstaw holistycznego podejścia medycznego. Zintegrowani świadczeniodawcy powinni móc patrzeć na osobę jako całość i analizować jej wartości fizyczne, odżywcze, środowiskowe, emocjonalne, społeczne i duchowe, a także ich styl życia.

Wymagania edukacyjne i certyfikaty szkoleniowe

Aby zostać przyjętym na holistyczną edukację lub alternatywne programy leczenia, szkoły zazwyczaj wymagają co najmniej dwuletniego lub licencjata. Wiele innych szkół oferuje profesjonalne certyfikaty i licencje w różnych dziedzinach, takich jak akupunktura, masaż i medycyna ziołowa.

Jednak większość uzdrowicieli prowadzi własną działalność gospodarczą. Ich wynagrodzenie różni się w zależności od wybranego obszaru. Uzdrowiciele w sektorze publicznym, takim jak szpitale,  klinika odnowy biologicznej i holistyczna medycyna oraz uniwersytety, zarabiają więcej niż osoby prowadzące działalność na własny rachunek.

Kompleksowa opieka zdrowotna obejmuje zielarzy, akupunkturzystów i masażystów. Osoby zainteresowane ziołolecznictwem mogą rozpocząć naukę na odległość w lokalnym college’u. Grupy zawodowe zapewniają certyfikację członkom, którzy ukończyli określony poziom szkolenia jako zielarz. Osoba zainteresowana akupunkturą może znaleźć wiele akredytowanych szkół w Stanach Zjednoczonych. Program akupunktury trwa średnio 2-4 lata. Studenci dysponują również tytułami magisterskimi, a studia doktoranckie są rozważane w wielu szkołach akupunkturowych.