W dzisiejszych czasach wiele firm z różnych branż poszukuje nowych osób do wykonywania mniej lub bardziej skomplikowanych zadań. Pomimo pandemii oraz spowolnienia gospodarczego w części branż sektory takie jak budownictwo, przemysł czy produkcja stale poszukuję nowych pracowników. Dobrym rozwiązaniem wobec braku kadry pracowniczej może okazać się zatrudnienie osób zza wschodniej granicy.

Na czym polega zatrudnienie nowych osób zza wschodniej granicy?

Wbrew obiegowej opinii zatrudnianie osób do pracy zza wschodniej granicy wydaje się być prostsze niż to się może wydawać większości osób. Oznacza to, że dzięki uproszczonym procedurom zatrudniania takich osób oraz posiadaniu kompletnej dokumentacji personalnej pracowników zza wschodniej granicy można szybko zatrudnić nawet większą ich liczbę. Co więcej pracownicy zza wschodniej granicy, zwykle ze względów osobistych i finansowych, decydują się na pracę na niższych warunkach płacowych oraz w dłuższym wymiarze czasowym.

Zatrudnienie takich osób różni się nieco od zatrudnienia Polaków do danej pracy. Ze względu na brak polskiego obywatelstwa taka osoba musi posiadać pozwolenie np. kartę Polaka na wjazd oraz podjęcie się pracy w Polsce. Dodatkowo konieczne będzie zagwarantowanie miejsca pobytu w pobliżu miejsca pracy oraz szereg innych czynności przed zatrudnieniem osób zza wschodniej granicy.

Jakie są zalety zatrudniania osób zza wschodniej granicy?

Pomimo konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów i wynikających niekiedy niewielkich komplikacji przy procesie zatrudniania osób zza wschodniej granicy istnieje wiele zalet przemawiających za tym przedsięwzięciem. Zaliczają się do nich:

  • większa produktywność pracowników – z racji tego, iż osoby zza granicy wschodniej przyjeżdżają do Polski w poszukiwaniu dobrze płatnej pracy są oni w stanie pracować maksymalnie tyle na ile pozwala prawo. Oznacza to, że ograniczając koszty zatrudnienia można zmaksymalizować działanie swojego przedsiębiorstwa pamiętając jednocześnie o prawnych i etycznych ograniczeniach;
  • niższe koszty zatrudnienia – przeważnie pracownicy zza granicy są w stanie pracować za relatywnie niższe wynagrodzenie w porównaniu do pracowników z Polski. Dzięki temu można ograniczyć koszty związane z zatrudnieniem czy wynagrodzeniem swoich pracowników przy zachowaniu tej samej lub nawet większej efektywności wykonywanych zadań;
  • chłonny rynek pracy – przeważnie pracownicy zza wschodniej granicy to osoby młode. Dzięki temu, iż jest chłonny rynek pracy potrzebujący osób o mniejszych jak i większych kwalifikacjach praktycznie żadna z tych osób nie ma problemu ze znalezieniem zatrudnieniem.

Na podstawie powyższych argumentów można stwierdzić, że zatrudnienie osób zza wschodniej granicy jest jak najbardziej odpowiednim rozwiązaniem.

Czy zatrudnianie pracowników zza wschodniej granicy jest opłacalne?

Bazując na powyższych informacjach oraz przedstawionych zaletach można śmiało stwierdzić, że zatrudnienie osób zza wschodniej granicy jest jak najbardziej opłacalne. Ze względu na pracowitość, produktywność tych osób przy jednoczesnych niskich kosztach zatrudnienia tych potencjalnych pracowników skłania do rozważenia tej opcji. Dzięki temu rozpoczynając praca Gorlice i poszukując nowych pracowników można śmiało zainteresować się zatrudnieniem nowych osób zza wschodniej granicy.