Kredyt oraz pożyczka to stosunkowo podobne instrumenty finansowe, które sprowadzają się do możliwości pozyskania w niewielkim czasie pewnej ilości kapitału. Cechują się jednak kilkoma różnicami o których zdecydowanie warto pamiętać przy podejmowaniu decyzji o pozyskaniu kapitału za ich pomocą. Jakie się to różnice?  

Pożyczka

Pożyczki może udzielić praktycznie każdy. Od osoby prywatnej do instytucji finansowej. Istotne jest to, aby pożyczkodawca był właścicielem środków, które pożycza – nie mogą one należeć do osób trzecich. Zasady udzielania pożyczek zostały zapisane w Kodeksie cywilnym. Firmy udzielające pożyczek muszą działać zgodnie z zasadami spisanymi w Ustawie o kredycie konsumenckim. Aby dostać pożyczkę nie ma wymogu wskazania celu na który przeznaczy się środki. Pożyczki o kwocie do 500 zł nie muszą być spisane w formie umowy, a w takim wypadku pożyczkodawca oraz pożyczkobiorca ustalają zasady między sobą.

Kredyt gotówkowy

Kredyt może być udzielony wyłącznie przez bank. Kredytem określa się pewną sumę środków pieniężnych, która jest przekazywana kredytobiorcy na konkretny czas określony w umowie. Umowa ta musi zostać sporządzona w formie pisemnej i zawierać zasady spłacania, kwotę kredytu, oprocentowanie (i zasady ewentualnej zmiany oprocentowania), prowizję oraz termin spłaty. Ten instrument finansowy jest dokładnie uregulowany w Ustawie o kredycie konsumenckim. Kredyt jest udzielany po pozytywnej weryfikacji zdolności kredytowej. Zdolność kredytowa jest określana na podstawie wielu czynników i od niej zależy wysokość udzielanego kredytu. Istotny jest również obowiązek podanie celu, na który zostaną przeznaczone środki z kredytu.

Różnice

Pierwszą z różnic jest podmiot udzielający kredytu i pożyczki. W przypadku kredytu może być to tylko i wyłącznie bank. Pożyczki może udzielić właściwie każdy podmiot. Przy kredycie obowiązkowe jest podanie celu na który przeznaczone zostaną środki, w przypadku pożyczki takiego obowiązku nie ma. Kolejnym aspektem różniącym te dwa instrumenty finansowe są regulacje prawne. Pożyczka jest uregulowana w kodeksie cywilnym, a kredyt w prawie bankowym. Przy braniu kredytu obowiązkowa jest pisemna umowa w której zostają dokładnie określone wszystkie aspekty z nim związane, z kolei pożyczka do 500 zł nie musi posiadać umowy.

Najważniejsze różnice pomiędzy nimi to jednak to, że pożyczka może być darmowa, natomiast z kredytem łączą się określone opłaty. Co więcej pożyczkodawca musi być posiadaczem pożyczanych środków, a kredytodawca może pożyczać nieswoje pieniądze.

Jeżeli jesteś zainteresowany kredytem gotówkowym lub pożyczką, sprawdź ofertę https://www.get-money.pl/.