Banki są instytucjami, które dominują w świadomości Polaków jako korporacje stworzone do zarządzania pieniędzmi. O ile uczestnikami rynków kapitałowych jest wiele podmiotów gospodarczych, których działalność opiera się o alokację zasobów pieniężnych, takich jak: towarzystwa ubezpieczeniowe czy otwarte fundusze emerytalne, o tyle banki cieszą się jednym z najwyższych poziomów zaufania społeczeństwa. Taki stan rzeczy może mieć wiele przyczyn. Jedną z najbardziej oczywistych jest z pewnością odpowiednia strategia marketingowa instytucji finansowej, której efekty mają przyciągać potencjalnych klientów zainteresowanych produktami finansowymi oraz budować wizerunek banku jako podmiotu niezbędnego dla gospodarki. By osiągnąć te cele koniecznym staje się edukowanie społeczeństwa w aspekcie ekonomicznym, by zaszczepić w umyśle przyszłego beneficjenta ideę rozwoju własnych pomysłów przy wsparciu instytucji finansowych. Działanie te są realizowane niemal przez wszystkie banki w Polsce za pośrednictwem ważnej organizacji zrzeszających je w Związku Banków Polskich.

Co może zaoferować społeczeństwu Związek Banków Polskich? ZBP jest samorządową organizacją banków działających na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w oparciu o ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku. Jednym z celów statutowych realizowanych przez Związek Banków Polskich jest uczestniczenie w dialogu społecznym poprzez dostarczanie rzetelnej wiedzy na temat działalności banków i ich roli w zrównoważonym rozwoju gospodarczym kraju. Jako, że klientelą banków są ludzie o niejednorodnych cechach np. różne grupy wiekowe, klienci indywidualni oraz biznesowi, toteż działalność edukacja na tym etapie musi przyjmować szerokie spektrum. I tak też przykładowo ocena zdolności kredytowej osób indywidualnych: https://pamietnikwindykatora.pl/jak-banki-oceniaja-zdolnosc-kredytowa/ istotnie różni się od ceny zdolności kredytowej firmy: https://pamietnikwindykatora.pl/decyzje-kredytowe-bankow-w-odniesieniu-do-firm/ o czym wielu właścicieli firm nie ma pojęcia.

Docierając do odpowiedniego segmentu klientów banki stosują różnorodne formy ich motywacji by zainteresować docelową grupę odbiorców wybraną tematyką. Na oficjalnej stronie ZBP można znaleźć zakładkę, w której zaprezentowane są listy programów i konkursów sprawdzających wiedzę społeczeństwa w badanym obszarze. Ze względu na ich ilość ( ponad 100 ) każda osoba zainteresowana udziałem w konkursie o profilu ekonomicznym powinna znaleźć coś dla siebie. Taka forma działalności edukacyjnej przynosi korzyści zarówno dla podmiotów organizujących konkursy poprzez promowanie swojego wizerunku i reklamę działalności, ale także jest atrakcyjna dla osób biorących w nich udział dzięki nagrodom za swój wkład w omawiany problem.

Mówi się często, że w przyszłości gospodarka będzie oparta na wiedzy i wszelkie znaki zdają się to potwierdzać. Informacja od zawsze miała swoją cenę, jednak w dobie globalizacji nabrała olbrzymiej mocy, za którą odpowiedni ludzie mogą zapłacić fortunę. Upowszechnianie informacji służy całemu polskiemu społeczeństwu, a banki mają w tym niebagatelny udział. Jako, że wciąż uczymy się żyć w gospodarce działającej na zachodnich wzorcach toteż instytucje finansowe pomagają nam w zrozumieniu galopującego świata finansów. Prace naukowe wybitnych osobistości, które wiele wnoszą do rozwiązań obecnie stosowanych w gospodarce jest finansowanych właśnie z funduszy bankowych. Przykładem może być tu książka Pani Grażyny Borys pod tytułem ‚Ryzyko ekologiczne w działalności banku’, której wydanie sponsorował Bank Ochrony Środowiska S.A.. Można zaobserwować całą gamę podobnych działań co z pewnością pozwala uznać ten trend za bardzo korzystny dla całego społeczeństwa.