Faktoring rozumiany jest jako typ działalności finansowej, jaka polega na skupieniu nieprzeterminowanych wierzytelności, jakie mają zostać uregulowane poprzez odbiorców w ramach dostaw towarów oraz usług. W faktoringu są 3 podmioty, pośród których należy przytoczyć: sprzedawcę, odbiorcę (dłużnik) i faktora. Taka forma działalności związana jest z finansowaniem oraz świadczeniem kolejnych usług na rzecz klienta. Podmiot, jaki oferuje usługi faktoringowe zwany jest faktorem. Jak więc dokładnie działa faktoring?

Co to jest faktoring?

Faktoring to usługa, w ramach jakiej Ty (klient spółki faktoringowej / faktorant) oferujesz wystawione poprzez siebie faktury sprzedażowe (przelewowe, nieprzeterminowane oraz z przedłużonym terminem płatności) do zapłacenia poprzez spółkę faktoringową (faktora). Dzięki temu kapitały należne Ci na bazie wystawionych poprzez Ciebie faktur, masz na własnym koncie firmowym nie po 15, 30, 60 lub 90 dniach, jednak w czasie niecałych 24 godzin. Informacje na temat usługi faktoringu dostępne są na stronie https://www.bibbyfinancialservices.pl/faktoring.

Jak działa faktoring?

Faktoring jest usługą finansową, jaka dedykowana jest dla spółek prowadzących sprzedaż towarów oraz usług odmiennym firmom czy instytucjom w kredycie kupieckim, więc z przedłużonym czasem płatności. Przedsiębiorstwo wystawiające faktury może otrzymać ogromne korzyści z wykorzystywania faktoringu. Jest to transakcja trójstronna, w jakiej udział biorą klient spółki faktoringowej (faktorant), odbiorcy (dłużnicy) i strona finansująca (faktor – Coface)

Faktor opłaca faktury klienta, tj. wpłaca środki za faktury wprost na konto firmowe klienta. Klient jest zobowiązany zrobić płatności za fakturę na konto faktora. Faktoring jest doskonałym wyjściem dla przedsiębiorstw szukających ekspresowych źródeł finansowania – pieniądze za faktury Klient uzyskuje właściwie od ręki, bowiem faktor płaci za fakturę w dniu, w jakim jest dostarczona poprzez klienta. Wtedy, między stronami zawierana jest prosta umowa faktoringu, jaka stanowi podstawę stosunku, jaki strony nawiązują ze sobą.

Dla kogo jest faktoring?

Faktoring jest doskonałym wyjściem wyjątkowo na krótkoterminowe kłopoty z płynnością finansową, np. ze względu sezonowości sprzedaży czy realizacji dużego kontraktu dla zdecydowanie większego dostawcy, jaki żąda od Ciebie niezwykle długich terminów płatności. Jednak to także narzędzie, jakie umożliwia zaplanować pracę, dochody oraz stałą działalność spółki. Co więcej, wbrew powszechnym pojęciom, faktoring dedykowany jest nie jedynie dla wielkich przedsiębiorstw oraz firm, jednak też gwoli mniejszych spółek.