Ciężka, przewlekła choroba jest tym elementem, który tak naprawdę potrafi przewrócić życie człowieka do góry nogami. Diametralne zmiany następują zarówno w codzienności osoby chorej jak i w życiu jej rodziny. Dotyczy to głównie osób, które będą od tego momentu sprawować opiekę nad człowiekiem dotkniętym chorobą.

Zmiany następują często w sposób gwałtowny, a tym samym nie ma wiele czasu, aby móc się do nich przyzwyczaić. Owe zmiany będą dotyczyć także pomieszczenia, w którym dana osoba będzie przebywać i się rehabilitować. Oczywiście każda choroba to określona specyfika.

Niemniej jednak choroba przewlekła zazwyczaj wiąże się z unieruchomieniem, z kłopotami w poruszaniu się, z kłopotami w przemieszczaniu się i wykonywaniu zwykłych codziennych czynności. Tym samym stała opieka nad takimi osobami jest czymś, co zazwyczaj towarzyszy osobom przewlekle chorym. Często mamy do czynienia z pobytem w szpitalu. Tenże pobyt to czas, w którym można i należy przygotować odpowiednie pomieszczenie do tego, aby osoba chora mogła tam przebywać po swoim powrocie do domu.

Istotne aspekty urządzenia pomieszczenia dla osoby przewlekle chorej

Przygotowanie stosownego pomieszczenia dla osoby przewlekle chorej w dużej mierze zależy od tego, w jakim stanie zdrowotnym jest ta osoba. Być może czymś koniecznym będzie poruszanie się na wózku inwalidzkim, a być może taka osoba będzie musiała przez cały czas przebywać na specjalistycznym łóżku rehabilitacyjnym. Już te dwie opcje powodują, że przygotowanie stosownego pomieszczenia będzie się od siebie różniło. Jeśli osoba chora będzie miała możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim lub też przy pomocy balkonika, to do niezbędnych czynności, jakie należy wykonać, zaliczymy:

  • usunięcie dywanów oraz innych przeszkód uniemożliwiających swobodne poruszanie się
  • należy usunąć wszelkie bariery architektoniczne, które uniemożliwiają swobodne poruszanie

Jeśli mamy do czynienia z trwałym unieruchomieniem danej osoby, to dokonywane zmiany powinny mieć nieco inny charakter oraz zakres. Do pożądanych zmian zalicza się w tej sytuacji:

  • zlikwidowanie progów
  • poszerzenie drzwi
  • montaż specjalnych uchwytów przy wannie oraz przy muszli klozetowej
  • montaż specjalnego krzesełka w kabinie natryskowej

Wszelkie zmiany wymagają oczywiście określonych nakładów finansowych. Tym samym nieoceniona będzie pomoc określonych podmiotów, która w myśl obowiązujących przepisów się należy. Jednostkami dofinansowującymi zakup i montaż niezbędnych elementów jest MOPS oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Osoba przewlekle chora w miarę możliwości powinna zostać umieszczona w oddzielnym pomieszczeniu. Dostęp do niej powinien być zapewniony z obu stron łóżka, a tym samym rozmiary tego pomieszczenia powinny spełniać określone wymagania.

Dokonywane zmiany są czymś koniecznym, ponieważ to one umożliwiają skuteczną rehabilitację osoby przewlekle chorej, a przynajmniej sprawiają, że jej stan staje się stabilny i wraca ona do zdrowia. Takie zmiany umożliwiają skuteczną rehabilitację, bez której dana osoba nie ma szans na to, aby móc wrócić do zdrowia.