Niestety wypadki przy pracy zdarzają się dość często. Te najpoważniejsze mają miejsce w różnorodnych zakładach produkcyjnych, a także na placach budowy. Na szczęście pracownik nie pozostaje sam po takim wydarzeniu. Przysługuje mu znaczące odszkodowanie. Wyszków to także miasto, w którym ZUS jest zobowiązany do wypłaty należnego świadczenia. Jak je uzyskać? Podpowiadamy.

O jakie świadczenia można się starać?

Odszkodowanie Wyszków to tak naprawdę niejedno, a kilka różnych świadczeń. Przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych stanowią, że pracownikowi w takiej sytuacji przysługuje przede wszystkim zasiłek chorobowy. Poza tym może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne, jeżeli po wyczerpaniu zasiłku nadal jest niezdolny do pracy. Kolejnym świadczeniem jest zasiłek wyrównawczy, jeżeli jego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek uszczerbku na zdrowiu. Dodatkowo otrzyma jednorazowe odszkodowanie, jeżeli doznał trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Istotna jest także renta z tytułu niezdolności do pracy, o ile taka niezdolność wystąpiła. A jeżeli orzeczono w stosunku do pracownika konieczność przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, może on domagać się także specjalnej renty szkoleniowej.

Odszkodowanie nie tylko dla pracownika

Co przy tym istotne odszkodowanie Wyszków za wypadek przy pracy może otrzymać nie tylko pracownik. Jeżeli w wyniku tego zdarzenia poniesie śmierć, stosowne świadczenie dostanie także jego rodzina. Poza jednorazowym odszkodowaniem przysługuje im również renta rodzinna, czyli okresowe świadczenie mające pomóc bliskim pracownika w codziennym funkcjonowaniu. Dziecko, które zostało sierotą i nie ma jednocześnie drugiego rodzica może natomiast dodatkowo domagać się specjalnego dodatku do renty rodzinnej. Oczywiście wszystkie świadczenia na wniosek pracownika lub jego rodziny wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W tym zakresie wydaje stosowną decyzję.

Zbyt niskie odszkodowanie za wypadek przy pracy – co robić?

Jeżeli pracownik lub jego rodzina nie jest zadowolona z wysokości ustalonego świadczenia, możliwe jest odwołanie się od decyzji Zakładu Usług Społecznych. Takie odwołanie wnosi się do właściwego sądu w terminie i zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Oczywiście walcząc o swoje racje i domagając się ustalenia odszkodowania, należy przedłożyć stosowne dokumenty i powołać odpowiednie dowody. Najkorzystniej jest skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Radca prawny lub adwokat pomoże przejść przez trudny proces sądowy.