Osteoporoza jest chorobą, w przebiegu której następuje znaczące osłabienie kości na skutek zmniejszenia ich gęstości mineralnej. Konsekwencją jej rozwoju jest zwiększona podatność szkieletu na występowanie złamań patologicznych, będących często pierwszym symptomem schorzenia. Osteoporoza jest bardzo powszechna, ponieważ dotyka nawet 22,1 proc. kobiet i 6,1 proc. mężczyzn po 50. roku życia na całym świecie. Aby przeprowadzić diagnostykę tej choroby, trzeba skontaktować się z odpowiednim lekarzem. W przypadku osteoporozy, konsultacja odbywa się u reumatologa.

Jak reumatolog diagnozuje osteoporozę?

Reumatolog jest lekarzem medycyny, którego specjalizacja to leczenie schorzeń i dolegliwości kości i stawów oraz chorób zapalnych w tkance łącznej. Aby przeprowadzić diagnostykę osteoporozy, specjalista ten odbywa niezbędną konsultację z pacjentem. Zebranie wywiadu medycznego rozpoczyna się od pozyskania kluczowych informacji, takich jak historia chorób w rodzinie, przebyte do tej pory schorzenia czy przyjmowane na bieżąco leki. Na podstawie tych danych, reumatolog może ocenić wstępnie stopień ryzyka zachorowania na osteoporozę. Aby potwierdzić diagnozę, lekarz zleca odpowiednie testy. Konieczne jest wykonanie morfologii krwi, a także sprawdzenie pracy nerek pod kątem wydalania wapnia i fosforu. Badanie osteoporozy odbywa się także poprzez określenie gęstości mineralnej kości.

W jaki sposób wykonuje się densytometrię?

Badanie gęstości kości to densytometria, która jest bezbolesna i bezinwazyjna. Nie wymaga specjalnych przygotowań od pacjenta, a także przebiega bardzo szybko. W badaniu tym wykorzystuje się dwuwiązkową absorpcjometrię rentgenowską, czyli DXA. Pacjent musi położyć się na stole pomiarowym, nad którym znajduje się ramię aparatu do badania gęstości kości. Urządzenie to emituje niewielką ilość promieniowania. Samo przebadanie pojedynczego obszaru trwa od 2 do 3 minut, przez który to czas pacjent musi pozostawać nieruchomo. Bezpośrednio po badaniu można od razu powrócić do normalnej aktywności.

Kiedy reumatolog stwierdza osteoporozę?

Osteoporoza stwierdzana jest przez lekarza na podstawie interpretacji wyniku densytometrycznego. Przedstawia on obraz badanej okolicy, a także wartość gęstości powierzchniowej w g/cm2. Ważnym elementem są wskaźniki. Osteoporoza diagnozowana jest w przypadku wartości T-score na poziomie -2,5 lub niższej. Jeżeli wynik przedstawia parametry od -1,0 do -2,4, występuje widoczne obniżenie masy kostnej, czyli osteopenia. Za prawidłowe uznaje się natomiast wartości od +1,0 do -1,0.