Obrazy sakralne odgrywały kluczową rolę w rozwoju wiary chrześcijańskiej na przestrzeni wieków. Ikony święte swą swego rodzaju portalem do Królestwa Bożego i są prezentowane w kościołach, jak i domach wielu wiernych. Służą one jako wyznanie wiary i modlitwy. Jakie ikony święte są nam najbardziej znane?

Rola ikon sakralnych

Ikony święte ukazują znaczące dla wiary postacie – między innymi Jezusa Chrystusa, apostołów, świętych, proroków oraz uświęconych męczenników. Od wczesnych czasów kościoła obrazy te były używane do przedstawienia spraw związanych z religią, nauczania społeczeństwa. Było to niewyczerpalne źródło duchowej inspiracji, które z łatwością mogły zrozumieć nawet niepiśmienne osoby – wiele treści było wyrażonych poprzez kolory i symbole.

Święte ikony przypominają nam o tych, którzy żyli życiem wypełnionym religią, w sposób pobożny, wypełniając przykazania. Czasami łatwo zapomnieć o naszej wierze i zagubić się w natłoku niewłaściwych myśli, co prowadzi do postępowania niezgodnego z nauczaniem Jezusa. Duchowe obrazy przypominają nam o naszych moralnych zobowiązaniach jako dzieci Stwórcy. Zachęcają nas one do życia w zgodzie z naszą duchowością.

Obecnie ikony święte stanowią wyjątkowy element wystroju kościoła, które w doskonały sposób dopełniają jego wnętrze, zachwycają nasze oczy. Warto jednak posiadać święte ikony również we własnym domu, gdyż dodają one głębi naszemu religijnemu życiu, pomagając nam umacniać naszą wiarę. Przed zakupem należy jednak zwrócić uwagę na to, czy są to dzieła wykonane z należytym przywiązaniem uwagi do detali, stworzone ze szczególną dbałością. Powinniśmy sprawdzić ich gwarancję i certyfikat pochodzenia. Jeśli zależy ci na wysokiej jakości produktach, sprawdź ikony na holyart.pl. To także świetny podarunek dla osób, w których życiu wiara zajmuje szczególe miejsce, bądź tych, którzy interesują się religią lub sztuką. 

Ikona Jezusa Pantokratora

Jedną z najważniejszych ikon chrześcijańskich jest ta ukazująca Chrystusa Pantokratora. Ten obraz przedstawia Jezusa jako suwerennego władcę świata. To jeden z najstarszych wizerunków Zbawiciela.

Chrystus Pantokrator posiada stoicki wyraz twarzy, spogląda w przyszłość. Posiada długie brązowe włosy oraz brodę. Jezus trzyma w swej lewej ręce księgę przedstawiającą Ewangelię, natomiast drugą dłonią wykonuje gest błogosławieństwa. Ten sam ruch wykonują księża prawosławni podczas liturgii. Aureola w kształcie krzyża otacza głowę Zbawiciela, a nad nią widnieją litery „IC XC”. To skrót imienia Jezusa, utworzony z pierwszych i ostatnich liter greckiego alfabetu – IHCOYC oznacza Jezus, natomiast XPICTOT znaczy Chrystus. Malunki prezentują tylko górną połowę ciała Jezusa.

Ikony Maryi Dziewicy

Kult Maryi Panny odegrał niezwykle ważną rolę w historii religii chrześcijańskiej. To tym samym jedna z najczęściej prezentowanych w sztuce religijnej postaci. Kult, który od początków chrześcijaństwa wyznawał Maryję jako Matkę Bożą, sprzyjał pojawianiu się licznych ikon świętych nawiązujących do Jej życia, a także scen poświęconych podkreśleniu Jej zarówno ludzkich, jak i boskich wartości. Złożoność Jej postaci znalazła wyraz w mnogości sposobów ukazywania Jej na obrazach – każdy z typów nabrał pewnej konwencji ikonograficznej.

W historii sztuki Madonna była przedstawiana na wiele sposobów. Prawie zawsze jest ukazywana z Jezusem, ale zdarzają się sytuacje, w których jest sama – przykładowo, podczas modlitwy. Kiedy ikony święte prezentują także Dzieciątko. To właśnie przedstawienie Maryi Panny z Jezusem jest jednym z najpopularniejszych ukazań na świętych ikonach. To najbardziej rozpowszechniony typ ikonograficzny przedstawiający Matkę Bożą, który zyskał nazwę Hodegetrii.

Takie ikony święte prezentują Matkę Bożą frontalnie. Najczęściej ukazują tylko górą połowę jej ciała, jednak zdarzają się dzieła, które przedstawiają ją stojącą lub siedzącą na stronie. Jej głowa jest delikatnie zwrócona w kierunku Jezusa Chrystusa. W jednej ręce trzyma Dzieciątko, natomiast drugą dłonią wskazuje na nie. Postać Dzieciątka patrzy prosto przed siebie, prezentując oglądającym święte ikony swą postać. Może się zdarzyć, iż malunek ukazuje Jego twarz lekko zwróconą na bok, jednak występuje to rzadziej. Prawa ręka Jezusa unoszona jest w geście błogosławieństwa.