Jednym z obowiązków pracodawcy jest odprowadzenie składek ZUS, które dotyczą ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz funduszu pracy. Wiąże się to z koniecznością zgłoszenia pracownika do tej jednostki. Kiedy należy zgłosić pracownika do ZUS i o czym należy pamiętać?

Umowa o pracę a zgłoszenie pracownika do ZUS

Zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę w każdym przypadku powoduje obowiązek ubezpieczeń w ZUS. Pracownik podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu od dnia nawiązania stosunku pracy.

Pracodawca ma obowiązek zgłosić pracownika do ZUS w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, czyli od następnego dnia od rozpoczęcia pracy. Jeśli termin ten nie został dokładnie określony, pracodawca ma na zgłoszenie dokumentu 7 dni od zawarcia umowy. Warto również wiedzieć, że jeśli termin wypada w święto, czy też niedzielę — obowiązku należy dokonać w najbliższym dniu powszednim. Termin ulega więc wydłużeniu. Więcej o obowiązkach oraz prawach pracodawców i pracowników możesz dowiedzieć się tutaj: https://www.ca-staff.eu/en/services/personnel-outsourcing.

O czym pamiętać, zgłaszając pracownika do ZUS?

Pracodawca zgłasza pracownika na specjalny druku ZUS ZUA. Formularz ten powinien być prawidłowo wypełniony. Musi zawierać takie informacje, jak:

  • dane pracownika, jak i dane pracodawcy, w tym m.in. NIP, PESEL, nazwisko, imię pierwsze i drugie, datę urodzenia, obywatelstwo, płeć,
  • datę, od której pracownik podlega ubezpieczeniom.

Ponadto pracodawca zobowiązany jest powiadomić ZUS o wszelkich zmianach, jakie nastąpiły w związku z zatrudnioną osobą. W tym wypadku termin również wynosi 7 dni od zaistnienia tych zmian. Oprócz tego pracodawca powinien również składać co miesiąc dokumenty rozliczeniowe.

Jeśli sam prowadzisz własną działalność i zależy Ci na rozwoju firmy — weź pod uwagę przeprowadzenia audytu. Może okazać się naprawdę pomocny! Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.ca-staff.eu/uslugi/audyt-kadrowo-placowy.