Nie zapłaciłeś mandatu karnego, faktury za telefon komórkowy lub internet? Miej się na baczności! Jeśli wierzyciel rozpocznie procedurę windykacyjną, staniesz przed stresującymi, nieprzyjemnymi, a nierzadko także kosztownymi konsekwencjami. Jakie mogą być następstwa nieterminowych płatności? Wyjaśniamy.

We wrześniu ubiegłego roku Adam dostał mandat jazdę bez biletu. Niewiele sobie z niego robiąc, wrzucił dokument do schowka w aucie i… zupełnie o nim zapomniał. Jakież było jego zdziwienie, kiedy kilka miesięcy później bank odmówił mu pożyczki. Jako powód wskazał umieszczone w rejestrze dłużników dane mężczyzny. Czy kłopotliwy wpis mógł być konsekwencją nieuregulowanego mandatu?

Nieterminowe płatności i… co dalej?

Jeśli nie uregulujesz swoich zobowiązań finansowych w terminie, wierzyciel będzie miał prawo rozpoczęcia procedury windykacyjnej. Taka procedura jest jedną z najpopularniejszych konsekwencji nieterminowych płatności. Na czym polega i jakie działania obejmuje?

Czym jest procedura windykacyjna?

Procedura windykacyjna to ogół działań, których celem jest wyegzekwowanie spłaty długu przez dłużnika. Początkowym etapem procesu jest windykacja miękka, zwana także windykacją polubowną. Jak nietrudno zgadnąć, polega ona na próbie nawiązania porozumienia z nieterminowym płatnikiem i dochodzeniu należności w łagodny sposób, bez udziału sądu.

Do działań stosowanych w ramach windykacji miękkiej należą m.in.:

  • wysyłanie monitów – masowych, listownych czy e-mailowych przypomnień o zadłużeniu wraz z informacją o konieczności uregulowania długu;
  • windykacja telefoniczna, czyli próby wyegzekwowania spłaty długu przez telefon;
  • wysyłanie dłużnikowi wezwań do zapłaty wraz z informacją o konsekwencjach braku płatności. Jedną z cenionych przez wierzycieli jest groźba wpisania danych dłużnika do rejestru dłużników BIG. To właśnie taki wpis spowodował, że Adam nie dostał pożyczki bankowej. Czym jest rejestr dłużników BIG i jakie konsekwencje może mieć negatywny wpis?

Czym jest rejestr dłużników BIG?

Rejestry Dłużników prowadzone przez Biura Informacji Gospodarczej gromadzą, przechowują i udostępniają informacje o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm (informacje negatywne). Na listę dłużników możesz trafić za nieterminową płatność mandatu, rachunku za telefon, gaz czy energię elektryczną, raty kredytu, leasingu i wielu innych zobowiązań.

Jak można trafić do bazy BIG?

Zgodnie z prawem wierzyciel może wpisać dane dłużnika do rejestru, jeśli:

  • kwota zadłużenia wynosi co najmniej 200 zł w przypadku osoby fizycznej i 500 zł w przypadku firmy;
  • od dnia wymagalności długu minęło co najmniej 30 dni;
  • od dnia doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do BIG-u, minęło co najmniej miesiąc.

Co ważne, wierzyciel nie ma obowiązku wysłania potwierdzenia o wpisie dłużnika do Rejestru Dłużników BIG. Jedynym ustawowym obowiązkiem jest wysłanie wezwania do zapłaty listem poleconym lub dostarczenie do rąk własnych z informacją o zamiarze wpisu do rejestru.

Jakie konsekwencje może mieć wpis do rejestru dłużników?

Wpis na czarną listę (to popularna nazwa rejestru dłużników) może mieć długofalowe, wyjątkowo niekorzystne skutki. Dlaczego? Jeśli Twoje dane trafią do rejestru BIG, o zadłużeniu dowiedzą się wszystkie podmioty i instytucje współpracują z danym BIG-iem. Z powodu kłopotliwego wpisu możesz mieć więc problemy z otrzymaniem kredytu lub pożyczki, podpisaniem umowy leasingowej, umowy abonamentowej, a nawet nawiązaniem współpracy biznesowej. Jak pokazują statystyki, groźba wpisania danych do rejestru BIG dla wielu dłużników jest skuteczną motywacją do spłaty zadłużenia. Zwłaszcza jeśli dług jest świeży, a wierzyciel wysłał wezwanie do zapłaty zaraz po upływie określonego ustawą okresu.

Jeśli windykacja polubowna nie przyniesie rezultatów

Jeśli pomimo starań windykacja polubowna nie przyniesie rezultatów, wierzyciele rozpoczynają z reguły etap windykacji twardej. W ramach twardych działań windykacyjnych przekazują sprawy zewnętrznym firmom windykacyjnym wyspecjalizowanym w egzekwowaniu należności lub kierują je na drogę postępowania sądowego.