Logistyka jest bardzo szeroką dziedziną, dlatego w celu usprawnienia zarządzania nią została podzielona na działy. Jedną z najważniejszych dla fabryk wielu branż jest logistyka przemysłowa. Czym się zajmuje i jakie rozwiązania dla transportu i nie tylko oferuje? Wszelkie informacje znajdziesz poniżej.

Czym jest logistyka przemysłowa?

Logistyka przemysłowa to wszelkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwach związanych z gałęziami przemysłu w Polsce np. paliwowo-energetycznym, metalurgicznym, chemicznym, mineralnym czy lekkim. Przedsiębiorstwa zarządzające logistyką w tego typu firmach dbają nie tylko prawidłowość procesów wewnątrz firmy, związanych m.in. z przepływem surowców, ale i w ramach „łańcucha dostaw”, który rozpoczyna się w momencie złożenia zamówienia przez klienta, a kończy się dostarczeniem wyprodukowanego dobra do miejsca przeznaczenia. Logistyka przemysłowa jest branżą, przed którą postawiono wiele wyzwań. Wiele przedsiębiorstw decyduje się na skorzystanie z outsourcingu, ponieważ logistyka przemysłowa to rozwiązania projektowane dla różnych branż. Specjalistyczne firmy dużo lepiej mogą poradzić sobie z napotykanymi problemami dzięki dużemu doświadczeniu, przekrojowej znajomości przepisów, wykorzystaniu zaawansowanych systemów informatycznych pozwalających na planowanie i oszczędne zarządzani zasobami przedsiębiorstwa,

Jakie usługi oferują firmy związane z logistyką przemysłową?

Jak wspomniano wcześniej, firmy związane z logistyką przemysłową zajmują się zarządzeniem całym łańcuchem dostaw. W związku z tym oferują one rozwiązania dla transportu takie jak:

  • pakowanie i przewóz niestandardowych ładunków,
  • zabezpieczenie, przewóz oraz rozpakowanie produktów,
  • przewóz towarów wielkogabarytowych,
  • przygotowanie dokumentacji wymaganej w Polsce, jak i na świecie,
  • przewóz, montaż oraz demontaż specjalistycznych maszyn, linii produkcyjnych oraz urządzeń procesowych,
  • przeprowadzka zakładów przemysłowych,
  • transfer wewnętrzny materiałów.

Ponadto firmy logistyczne mogą zająć się magazynowaniem produktów, w tym niebezpiecznych, a także planowaniem wykorzystania zapasów poddanych presji oraz ich racjonalizacją. Kolejnym z rozwiązań dla przedsiębiorstw przemysłowych jest audyt zakładu, dzięki któremu możliwa jest ocena procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. W zakres usług świadczonych w tym obszarze wchodzą także wskazanie rozwiązań pozwalających na zoptymalizowanie przemysłu oraz opracowanie nowych procedur pozwalających nie tylko na zwiększenie wydajności zakładu, ale wzrost bezpieczeństwa pracowników. Jak wspomniano wcześniej, firmy zajmujące się logistyką przemysłu bardzo często podejmują się zadania zarządzania procesami logistycznymi zachodzącymi w przedsiębiorstwie. Dzięki dostępowi do wysokiej jakości nowoczesnych narzędzi IT mogą monitorować jego przebieg i wprowadzać istotne zmiany.

Czy warto skorzystać z outsourcingu logistyki przemysłowej?

Przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z usług firm zewnętrznych. Dotyczy to wielu aspektów działalności firmy: księgowości, IT, a także logistyki produkcji. Z takiego rozwiązania wynika wiele zalet. Pierwszą z nich jest powierzanie procesów logistycznych doświadczonym osobom. Wszelka odpowiedzialność za działanie firmy, transport oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów przenoszona jest na firmę zewnętrzną. Kolejne plusy takiego rozwiązania to niższe koszty zarządzania przemysłem w porównaniu z koniecznością tworzenia dodatkowe stanowiska, możliwość wykorzystania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zarządzaniu logistyka przemysłową oraz optymalizacji procesów, tak aby były bardziej dochodowe. Warto także podkreślić, że korzystanie z outsourcingu pozwala unikać dodatkowych inwestycji, ponieważ istnieje możliwość wykorzystania posiadanego przez przedsiębiorstwo parku transportowego.