Podjąłeś decyzję o przeprowadzeniu remontu? Z planu robót wynika, że w trakcie pracy powstaną spore ilości odpadów? Przeczytaj nasz poradnik, z którego dowiesz się, jak połączyć projekty budowlane z normami ekologicznymi. Przedstawiamy najważniejsze zasady dotyczące transportu i utylizacji pozostałości z placu budowy. Połącz legalność z ochroną środowiska i wybierz usługę dopasowaną do Twoich potrzeb.

Kto odpowiada za wywóz odpadów budowlanych?

Zanim przystąpimy do opisania kilku reguł gospodarki odpadami, warto zastanowić się, na kim spoczywa obowiązek zamówienia kontenera i wywozu gruzu. Zgodnie z zapisami ustawy z 2012 roku, za uporządkowanie miejsca remontowanego odpowiedzialność ponosi wytwórca pozostałości. Mówią inaczej — podmiot, który realizował prace budowlane, ma obowiązek przetransportowania śmieci do wybranego punktu utylizacji.

Jeśli zatem zatrudniasz ekipę remontową, to firma zewnętrzna bierze na siebie zamówienie kontenera na odpady i późniejszy wywóz gruzu. W sytuacji, gdy samodzielnie wykonujesz niektóre prace, odpowiedzialność spada na Ciebie.

Jakie konsekwencje wiążą się z nielegalnym wywozem gruzu?

Utylizacja pozostałości konstrukcyjnych to sfera, która doczekała się licznych regulacji prawnych. Zamówienie kontenera na odpady i wywóz gruzu w Grudziądzu od kilku lat budzi zainteresowanie ze strony inwestorów i instytucji publicznych, jakie na bieżąco śledzą regulacje i modyfikują procedury kontrolne.

Nielegalny transport i porzucenie śmieci to czynności, które prowadzą do zanieczyszczenia naturalnego środowiska, w związku z czym podlegają karze wysokiej grzywny. Górny pułap kwotowy pozostaje w gestii sądu i nierzadko osiąga kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych! Jak widzisz, zdecydowanie nie warto omijać przepisów prawa.

Zamówienie kontenera na odpady pomoże w składowaniu śmieci i podziale ich na odpowiednie frakcje. Usługa wywozu gruzu obejmuje natomiast przekazanie śmieci do punktów utylizacji zgodnie z obowiązującymi normami ekologicznymi.

Obowiązek ewidencji odpadów — co musisz wiedzieć?

Chcesz poznać zasady utylizacji i ewidencji pozostałości budowlanych? Zajrzyj do artykułu 66. Ustawy o odpadach, który mówi o wywozie gruzu w odniesieniu do systemu BDO. Duże podmioty zostały zobowiązane do rejestracji w bazie danych i tworzeniu karty przekazania po realizacji każdej usługi.

Ekologiczne składowanie śmieci ma ponadto ścisły związek ze wstępną segregacją. Na początku 2025 roku wejdą w życie przepisy, które rozszerzą obowiązki posiadaczy odpadów budowlanych i wymuszą na firmach zamówienie kilku odrębnych kontenerów. Już dzisiaj zacznij dzielić śmieci z budowy na frakcje, a unikniesz wielu problemów prawnych i przyczynisz się do ochrony środowiska.

Wynajmij kontener na odpady dopasowany do danej inwestycji

Zastanawiasz się, jak wypożyczyć specjalistyczny pojemnik do składowania pozostałości? Firma Smieci.eu umożliwia zamówienie kontenera w różnych wersjach rozmiarowych. Przedsiębiorstwo realizuje także wywóz gruzu w Grudziądzu jako usługę dostosowaną do potrzeb inwestorów indywidualnych i podmiotów gospodarczych. Wejdź na stronę www.smieci.eu i pozbądź się odpadów w sposób legalny, ekologiczny, a przede wszystkim — tani i wygodny.