Przeprowadzanie transakcji CFD niesie ze sobą stosunkowo wysoki poziom ryzyka. Ceny tych instrumentów mogą się gwałtownie obrócić przeciwko inwestorowi. W przypadku klientów instytucjonalnych potencjalne straty mogą niekiedy przewyższać wartość depozytu, a dodatkowo wiązać się z koniecznością wniesienia opłat. Klienci detaliczni mogą natomiast stracić lwią część zainwestowanych środków. Aby przeprowadzać transakcje CFD z zyskiem, warto się upewnić, że rozumiemy ryzyko związane z tego typu transakcjami. Co zatem warto wiedzieć?

Dźwignia finansowa

CFD wykorzystują mechanizm tak zwanej dźwigni finansowej, dzięki któej można zawierać transakcje po wpłaceniu tylko niewielkiej części całkowitej wartości transakcji. W praktyce oznacza to, że inwestor osiągnie zysk, jeśli rynek będzie się poruszał zgodnie z jego pierwotnymi założeniami. Jednocześnie należy pamiętać, że można stracić cały zainwestowany kapitał jeśli rynek się odwróci.

Aby przeprowadzić transakcję należy zabezpieczyć określoną kwotę pieniędzy, która stanowi procent całkowitej wartości otwieranej pozycji. Jest to tzw. depozyt zabezpieczający dla pozycji. Otwierając pozycję długą na instrumencie CFD o wartości 500 PLN, a współczynnik depozytu zabezpieczającego wynosi 5%, wówczas trzeba zabezpieczyć tylko wartość depozytu zabezpieczającego dla tej pozycji, która będzie wynosić 25 PLN. Tym samym jakikolwiek ruch ceny będzie w dużo większym stopniu wpływał na początkowy kapitał, niż w sytuacji fizycznego zakupu akcji o identycznej wartości.

Jeśli chcesz inwestować z wykorzystaniem dźwigni finansowej, przejdź do strony Saxo Bank Polska i uzyskaj dostęp do ponad 9000 instrumentów przy bardzo wąskich spreadach i niskich prowizjach.

Koszty

W zależności od rodzaju pozycji lub czasu jej otwarcia na rachunku transakcyjnym, należy się liczyć z pewnymi kosztami. Koszty utrzymania pozycji pobierane są codziennie z rachunku transakcyjnego, jeśli pozycje pozostają otwarte po 17:00 czasu nowojorskiego. 

Jeżeli rynek zwróci się przeciwko inwestorowi albo suma kosztów utrzymywania wybranej pozycji będzie bardzo wysoka, wówczas straty mogą przewyższyć wartość depozytu.

Zmienność rynku

Rynki finansowe nieustannie podlegają gwałtownym zmianom, a to z kolei znajduje swoje odzwierciedlenie w kwotowaniach instrumentów takich jak CFD. Niestabilność rynkowa pociąga za sobą ryzyko pojawienia się luk cenowych, która jest konsekwencją nagłej zmiany ceny instrumentu. W obliczu tej sytuacji inwestor nie zawsze może przeprowadzić transakcje między takimi dwoma poziomami cenowymi. Automatyczna realizacja zlecenia w zadanym przedziale cen może się wówczas okazać po prostu niemożliwa. Wynikiem takiej sytuacji bywa realizacja zlecenia stop loss po cenie niekorzystnej z punktu widzenia inwestora.