Od 1994 roku system Elixir pozwala na sprawną realizację przelewów, poleceń zapłaty oraz czeków, stanowiąc dla polskiego sektora bankowego kluczowy system płatności. Elektroniczny system rozliczeń międzybankowych Elixir skraca czas realizacji przelewu. W dni robocze w systemie mają miejsce trzy sesje rozliczeniowe, które umożliwiają transfer pieniędzy pomiędzy rachunkami międzybankowymi w ciągu kilku godzin. Czym dokładnie jest Elixir i na czym polega cały proces rozliczeniowy? Sprawdźmy.

Systemowo ważny system Elixir

System Elixir został opracowany przez KIR i posiada obecnie status systemowo ważnego systemu płatności (ang. Systemically Important Payment System) dla polskiego sektora bankowego. Elixir spełnia europejskie standardy w zakresie obsługi płatności w przestrzeni międzybankowej. Wymiana informacji w tym systemie możliwa jest niezależnie od pory dnia, natomiast same transakcje mogą być kierowane do systemu w trybie 24/7/365. Ich rozliczenie umożliwiają sesje Elixir, które odbywają się o ustalonych godzinach w ciągu każdego dnia roboczego. Nadzór nad całym systemem sprawuje Narodowy Bank Polski oraz KIR. Wdrożenie modelu wielostronnego nettingu (kompensata transferów międzybankowych) w systemie Elixir pozwala na redukcję płynności niezbędnej instytucjom bankowym do rozrachunku płatności nawet o 70 proc. Dzięki temu możliwe jest znaczące obniżenie kosztów kapitału i jednocześnie rozszerzenie możliwości zarządzania płynnością finansową.

Sesje Elixir w trzech turach o stałych godzinach

W systemie Elixir są 3 sesje  rozliczeniowe, które odbywają się w dni robocze o stałych godzinach. Czasy zamknięcia na wczytanie  dla poszczególnych sesji to 9:30, 13:30 oraz 16:00. Wyjątek stanowią sesje 24 grudnia oraz w ostatnim dniu roboczym roku. W tych dniach odbywają  się jedynie dwie pierwsze sesje. Sesja rozliczeniowa systemu Elixir to proces przetwarzania zleceń płatniczych w złotych (uznaniowych i obciążeniowych), który polega na ustaleniu wzajemnych zobowiązań oraz należności banków uczestniczących w systemie Elixir. Cały proces kończy się rozrachunkiem w NBP.  W zależności od tego, o której godzinie płatność zostanie wysłana do systemu Elixir, zostanie ona rozliczona w danym dniu rozliczeniowym lub następnym. Płatności, które zostaną przysłane do godziny zamknięcia ostatniego przebiegu, w danym dniu roboczym, zostaną rozliczone w danym dniu rozliczeniowym i w tym samym dniu wysłane do banku odbiorcy. Pozostałe płatności  rozliczone będą w następnym dniu rozliczeniowym. Odstępstwem w tym przypadku są polecenia zapłaty realizowane podczas wybranych sesji zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Związek Banków Polskich.

Elixir z zaufaniem Polaków

System Elixir zdobył ogromną popularność wśród Polaków i z roku na rok widać systematyczny wzrost tego typu transakcji. Klientów przekonuje przede wszystkim łatwość wykonywania takich przelewów oraz krótki czas ich realizacji. Należy pamiętać również, że system chroni użytkowników przed niewypłacalnością któregokolwiek z uczestników sesji. Mają oni również możliwość korzystania z bezpłatnej aplikacji Elixir-ok, która jeszcze bardziej usprawnia cały proces przetwarzania zleceń, weryfikując poprawność komunikatów i przygotowując je do wysyłki do centralnej aplikacji systemu.