Osoby pełniące kluczowe funkcje w firmach mają na sobie duże brzemię odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Między innymi dlatego muszą myśleć o zabezpieczeniu swoich interesów sięgając po te mechanizmy, które sprawią, że będą mieli gwarantowaną ochronę na odpowiednim poziomie z uwzględnieniem tego, na jaką skalę mogą być odpowiedzialni za to co dzieje się w firmie. Chodzi w tej sytuacji głównie o członków zarządu dużych przedsiębiorstw, gdzie ewentualna odpowiedzialność może sięgać setek tysięcy czy nawet milionów złotych. Dla tych osób idealnym rozwiązaniem będzie ubezpieczenie d&o. 

Ubezpieczenie dla członków zarządu 

Mówiąc o wspominanym ubezpieczeniu mamy na myśli specjalną polisę ubezpieczeniową tworzoną z myślą o członkach zarządu. Ubezpieczenie członków zarządu charakteryzuje się bardzo specyficznymi warunkami, gdzie w grę wchodzi przede wszystkim wysoka ochrona sięgająca nawet 10 milionów złotych. W ten sposób osoba, która na takie ubezpieczenie się decyduje ściąga z siebie odpowiedzialność za podejmowane decyzje, jeśli te doprowadziłyby w firmie do wysokich strat. Płacona składka ubezpieczeniowa pozwala na osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony, bo tak określić trzeba kwotę gwarantowaną jeśli chodzi o OC członków zarządu. 

Jakie koszty ubezpieczenia dla członków zarządu? 

Mówiąc o ubezpieczeniu członków zarządu trzeba mieć na uwadze koszty, jakie związane są z tego typu ubezpieczeniem. Jednoznacznie wysokość składki jest trudna do określenia, uzależniona będzie bowiem od bardzo wielu czynników, które będą miały na nią wpływ. Wybierając ubezpieczenie oc członków zarządu należy liczyć się z tym, że warunki są ustalane indywidualnie, jednak kwota składki może wahać się od 3 do nawet 5 tysięcy złotych w zależności od konkretnych warunków ubezpieczenia. To dość wysoka składka, natomiast ubezpieczenie gwarantuje wysoki poziom ochrony i odpowiedzialności ubezpieczyciela, co niewątpliwie ma istotne znaczenie przy ustaleniu składki. Zakres ochrony dotyczy różnych wydarzeń, w których firma ponosi straty i jest to udowodnione, że nastąpiło to właśnie w wyniku błędnych decyzji podejmowanych przez członków zarządu. Informacje na temat kosztów dostępne są na stronie broker.andiw.pl/ile-kosztuje-oc-zarzadu-cena-ubezpieczenie/.

Mimo stosunkowo wysokich kosztów i niemożliwości włączenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodu wydaje się, że warto się decydować na ubezpieczenie członków zarządu. Można dzięki niemu gwarantować sobie wysoki poziom ochrony przygotowując się na ewentualną odpowiedzialność w sytuacji, gdy podjęte decyzje spowodują w firmie straty finansowe.