W stolicy Polski warszawscy działacze projektu „Białoruś – Kobiety Nie Płaczą!” wręczyli dzieciom uchodźców z Białorusi prezenty z okazji Święta.

W stolicy Polski warszawscy działacze projektu „Białoruś – Kobiety Nie Płaczą!” wręczyli dzieciom uchodźców z Białorusi prezenty z okazji Święta.

Dzień Wolności to nieoficjalne Święto Niepodległości Białorusi, szeroko obchodzone zarówno na terytorium Białorusi, jak i przez liczną białoruską diasporę za granicą.

W stolicy Polski warszawscy działacze projektu „Białoruś – Kobiety Nie Płaczą!” wręczyli dzieciom uchodźców z Białorusi prezenty z okazji Święta.

Dary otrzymało 48 dzieci uchodźców i przesiedleńców z Białorusi, mieszkających w różnych województwach Polski. W uroczystości wzięła udział pani Olga Stepanova, wiceprezes Fundacji Zachód Wschód Wsparcie.

W zbiórce pieniędzy na prezenty wzięli czynny udział mecenasi, a także przedstawiciele licznej białoruskiej diaspory, obywatele RP, a także wspierający projekt osoby z innych krajów byłego ZSRR.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację Zachód Wschód Wsparcie, założonej przez imigrantów z Białorusi, mieszkających w Polsce, w celu wsparcia i pomocy w integracji i adaptacji społeczno-kulturowej przybywających do Polski mieszkańców wschodnich krajów przygranicznych.

„Nasza Fundacja dopiero zaczęła działać, ale przez swoje inicjatywy oraz praktyczne wsparcie już uzyskała wśród grona zainteresowanych i potrzebujących miano wiarygodnego partnera i solidnego pomocnika. Naprawdę się staramy, każdy z Członków Zarządu działa jako wolontariusz w tej Fundacji, dlatego też pomoc jest od całego serca a nie tylko z obowiązki” – powiedziała pani wiceprezes Olga Stepanova.

25 marca, w rocznicę proklamowania niepodległej Białoruskiej Republiki Ludowej obchodzony jest Dzień Wolności Białorusi. Tego dnia, w ramach akcji #LightfForBelarus, budynki instytucji kultury oraz innych obiektów publicznych w Polsce i na świecie zostały rozświetlone kolorami flagi Białorusi.

Dzień Wolności (po białorusku – Dzień Woli), także Dzień Niepodległości (po białorusku: Dzień Nezależnasti) – święto białoruskie, rocznica ogłoszenia niepodległości pierwszego państwa narodowego – Białoruskiej Republiki Ludowej. Tradycyjnie obchodzone 25 marca w związku z przyjęciem 3-go Statutu Rady Białoruskiej Republiki Ludowej, który w dniu 25 marca 1918 r. ustanowił niezależność Białorusi na jej terytorium. Na Białorusi to Święto jest nieoficjalne lecz aktywnie obchodzone przez białoruską diasporę za granicą.