W dzisiejszych czasach, w związku z niepewną sytuacją gospodarczą, u wielu osób mogą pojawić się problemy ze spłatą swoich zobowiązań, co nie oznacza zawsze złej woli dłużnika. Mogą być to zobowiązania zarówno wobec banków, firm pożyczkowych, jak i kontrahentów. Aby nie wpaść w spiralę zadłużenia, trzeba podjąć zdecydowane kroki zmierzające do oddłużenia.

Prowadzenie antywindykacji przez kancelarię

Specjalistą w oddłużaniu będzie na pewno dobrze wybrana kancelaria antywindykacyjna, którą tworzą prawnicy współdziałający ze specjalistami do spraw finansów. Są to też oczywiście osoby z szerokimi kompetencjami (na pewno szerszymi od pracowników firmy specjalizującej się w antywindykacji). Radcy z kancelarii będą mieć wykształcenie prawnicze oraz wszystkie niezbędne uprawnienia do prowadzenia właściwych działań. Co najważniejsze, prawnicy mają do swojej dyspozycji długą listę środków prawnych, zapewniających ochronę praw oraz potrzebną pomoc osobom zadłużonym. Pomogą oni zarówno na etapie postępowania przedsądowego, jak i egzekucyjnego.

Jakie działania może podjąć kancelaria antywindykacyjna?

Na samym początku wybrana kancelaria zajmie się zbadaniem zasadności roszczeń, sprawdzając czy żądania wierzyciela nie są bezpodstawne albo niezgodne z prawem. Nieprawidłowościami mogą być:
– zawyżona kwota roszczeń,
– przedawnienie długu,
– błędy proceduralne.
Kiedy jednak żądania spłaty będą zasadne oraz zgodne z prawem, prawnicy kancelarii zaproponują strategię wychodzenia z długów – jak najbardziej dopasowaną do sytuacji danego klienta. Sposób postępowania będzie zależeć m.in. od wysokości długu, ale też od etapu postępowania. Dług będzie musiał zostać spłacony, ale celem kancelarii będzie wypracowanie takiego rozwiązania, które będzie dogodne dla Klienta. Ma mu pozwolić na spłatę bez konieczności zaciągania kolejnych kredytów. Aby tak się stało, do podejmowanych kroków należą np.: skarga na czynności komornika, wznowienie postępowania sądowego, negocjacje z wierzycielem (i opiniowanie ugody) czy też zażalenie na postanowienie w sprawie nadania klauzuli wykonalności.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelaria Antywindykacyjna TM